פוסטים

בברכה כצל'ה יש אפשרות לשחייה טיפולית או הידרותרפיה. הקבוצות הן קטנות ואיכותיות.
אפשרות לשחיה פרטנית למבוגרים או ילדים.
כמו כן יש אפשרות לקבוצות נפרדות של בנים /בנות לפי הצורך.

בבריכת כצל'ה מתקיימים שיעורי שחייה במשך השבוע בימים א'-ה'. בין השעות   15:00-19:00